اهمیت آزمایش خاک – تست پی اچ ph خاک

آزمایش خاک

اهمیت آزمایش خاک – تست پی اچ ph خاک

خاک سیستمی پیچیده ناشی از یک سری واکنش‌های شیمیایی، فیزیکی و زیست محیطی است. توازن و تعادل واکنشهای فوق برای تامین رشد و بهره وری بالای گیاهان موجود در آن ضرورت دارد.  از این رو برای تعیین مقدار این املاح و مواد مغذی نیاز به آزمایش خاک می‌باشد.

باروری محصولات کشاورزی و غلات تا اندازه زیادی به مواد مغذی در خاک بستگی دارد. مواد مغذی و املاح رایج موجود در خاک از نیازهای عمده گیاه در حال رشد است. غالبا کشاورزان به لحاظ تجربی با دیدن ظاهر محصولات ضرورت استفاده از کودها را دریافته اند. اما در بیشتر مواقع این علائم گمراه کننده هستند و حتی متخصصین را هم دچار اشتباه می کنند. کم و یا زیاد بودن دسترسی به هریک از عناصر اصلی مورد نیاز میتواند باعث عدم دسترسی به سایر عناصر حیاتی مورد نیاز رشد گیاه نیز شود.              

در صورت عدم دسترسی گیاه به املاح مغذی مورد نیاز، نه تنها هزینه‌های رشد و پرورش گیاه بالا میرود بلکه میزان باردهی و سود کاشت آن محصول نیز کاهش می یابد. بعضی از گیاهان در برابر شرایط آب و هوایی نامساعد بسیار حساس هستند. اگر به این حساسیت گیاهان عواملی مانند کیفیت پایین خاک، جذب ضعیف مواد معدنی مورد نیاز، شوری و تخلیه خاک از مواد مغذی را بیافزاییم همه اینها باعث بیماریهای فراوانی در گیاه می شود که مبارزه با آن ممکن است نتایج مثبتی در بر نداشته باشد. بهترین رویکرد کاهش هزینه ها ، جلوگیری و یا محدود کردن کردن این عوامل خواهد بود. بدین منظور بایستی آزمایش خاک انجام شود.

روشهای تست و آزمایش خاک

تست کردن محتوی تشکیل دهنده خاک شامل بررسی و مطالعه خصوصیات مذکور در خاک است:

حاصلخیزی خاک : در این مورد بایستی عوامل بیولوژیکی-فیزیکی، فیزیکی- شیمیایی و شیمیایی-کشاورزی ، آلودگی های پاتوژنی مانند قارچ ها، کرمها، ویروس ها و باکتریها و یا آلودگی هایی مانند بقایای آفت کشهای موجود در خاک ، فلزهای سنگین اتم های رادیو اکتیویته و حتی آلوده کننده های ارگانیک رامورد بررسی قرار داد.     

قبل از تصمیم به انجام آزمایشات خاک بایستی مشخص کرد که به دنبال چه نتایجی هستیم؟ با هر گونه آنالیز انجام شده بر روی خاک در پی شناسایی و تشخیص فاکتورهایی هستیم که به شکلی مثبت یا منفی در رشد گیاه تاثیر گذار هستند.

آنالیز مکانیکی خاک : این نوع از آزمایش خاک را که آنالیز اندازه ذرات خاک هم می نامند، در پی محاسبه میزان ذرات خاک با قطر و وزن مشخص  و میزان توزیع آنها است. در نتیجه میتوان دریافت که چه اندازه از محتوی خاک از نوع رس است و نوع خاک را نیز تشخیص داد.

آنالیز شیمیایی خاک : در این آنالیز محتوی خاک بر اساس میزان وجود عناصر مغذی آن تعیین می شود. پتانسیل میزان جذب خاک، میزان فلزات سنگین موجود در آن سطح اسیدیته خاک و ضرورت استفاده از کود دهی در این روش مشخص می گردد. روشهای مختلفی در این روش استفاده می شوند که فتومتری کروماتوگرافی و گرومتری از انواع رایج آن است. با استفاده از آنالیز شیمیایی، ما در پی مشخص کردن میزان تراکم فلزات سنگین مانند سرب، کادمیم، روی، مس، نیکل، آرسنیک و بنزپرین و یا فراورده‌های نفتی، سطوح  پی اچ و شاخص کلی آلودگی خاک هستیم . بر اساس نتایج بدست آمده از آنالیز شیمیایی خاک و مقایسه مقادیر حداکثر و مجاز بدست آمده میتوان خاک را طبقه بندی نمود ( که آیا این محتوی عناصر در خاک تمیز، معمولی ، تقریبا خطرناک خطرناک و یا کاملا خطرناک ) است.

آنالیز شیمیایی – کشاورزی

در این نوع آنالیز تعیین سطوح تراکم مواد شیمیایی در خاک که بر سلامت محصولات کشاورزی غلات و گیاهان کاشته شده در باغها و منازل و هم چنین حیوانات مزرعه اثر می گذارند ، صورت می گیرد.

آنالیز تعیین املاح خاک

این انالیز به منظور تعیین محتوی املاح الی و فرعی تشکیل دهنده خاک که در حدود 90 تا 97 درصد عناصر خاک را تشکیل می‌دهند انجام می شود.

آنالیز تعیین محتوی سمی خاک

این انالیز برای تعیین مقادیر مواد مضر موجود در خاک مانند آرسنیک جیوه-سرب و فراورده های نفتی بکار میرود.

آنالیز میکرو بیولوژیکی

در این آزمایش خاک میزان میکرو ارگانیزم های خاک مانند قارچها، باکتریها، جلبکها و پروتوزوا تعیین می گردد. هرگاه میزان تراکم این مواد دریک گرم خاک خشک معین باشد میتوان فعالیتهای بیولوژیکی خاک و محتوی آن و هم چنین میزان وجود میکرو ارگانیزم های بیماری زا را شناسایی کرد.

تعیین سطح پی اچ خاک

اندازه گیری پی اچ خاک، آب و مواد محلول مغذی برای گیاهان هیدرو پونیک به دلیل اهمیت فراوان انها در رشد گیاهان در باغها است. رشد مناسب گیاهان وابسته به ترکیب درستی در محیط ایده ال رشد است. توازن پی اچ خاک و یا اب نقش بسزایی در رشد هماهنگ گیاهان داشته و عدم تعادل هر یک ازعناصر فوق منجر به بیماری و حتی از بین رفتن گیاه خواهد شد.

پی اچ در واقع همان پتانسیل هیدروژن است که با اندازه گیری نسبت کمی یون‌های H+ و OH-  در اب و میزان اسیدی و قلیایی بودن محیط از 0 تا 14 تعیین می شود. مقادیر بالای پی اچ نشان دهنده بازی بودن و مقادیر پایین ان نشان از اسیدی بودن خاک دارد. پی اچ 7.0 هم پی اچ خنثی نامیده می شود. البته پی اچ خاک را با رنگ ان هم می‌توان تشخیص داد هرگاه تن خاک سبز باشد ان خاک بازی است. هرگاه نارنجی و یا زرد باشد ان خاک اسیدی است. هر چند که رنگ خاک به تنهایی دقیق نخواهد بود و برای اندازه گیری پی اچ بایستی از پی اچ متر استفاده کرد. پیشنهاد می‌شود برای آزمایش پی اچ خاک از ph سنج خاک 981030 هانا استفاده نمایید.

 

جهت استعلام قیمت، تماس بگیرید