25 کالا

 • پراب دما نفوذی HI766TR1

  تماس بگیرید
  پراب دمای نفوذی HI766TR1 نوع K  بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۲۵۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۱۰ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ با طول ۵۰۰ میلیمتر دارای نوک تیز مناسب جهت اندازه گیری دمای مواد نیمه جامد و مایعات
 • پراب ترموکوپلی سیمی HI766Z

  تماس بگیرید
  پراب دمای سیمی HI766Z نوع K دارای کابل ۱٫۷ متری مناسب جهت اندازه گیری دما کوره ها بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۱۱۰۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۴ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ  مدل ۳/HI766Z با کابل ۳ متری و ۷/HI766Z با کابل ۷ متری نیز موجود است 
 • پراب دما نفوذی HI766TR2

  تماس بگیرید
  پراب دمایی نفوذی مدل HI766TR2  بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۲۵۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۱۰ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ با طول ۱ متر دارای نوک تیز مناسب جهت اندازه گیری دمای مواد نیمه جامد و مایعات
 • پراب دمای انبری HI766TV1

  تماس بگیرید
  پراب دمای انبری HI766TV1 نوع K  مناسب جهت اندازه گیری دمای لوله ها بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۲۰۰ درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۸ ثانیه دارای سنسور سنجش دمایی جایگذاری شده در گیره انبر
 • پراب دمای ترموکوپلی قابل انعطاف HI766F

  تماس بگیرید
  پراب قابل انعطاف دمایی HI766F نوع K برای کاربردهای خاص ، مناسب جهت اندازه گیری درجه حرارت بالا بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۱۱۰۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۴ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ دارای کابل یک متری
 • پراب دمای سیمی HI766F1

  تماس بگیرید
   پراب دمایی سیمی مدل HI766F1 مناسب برای اندازه گیری دمای سطوح با دسترسی دشوار بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۴۸۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۱ ثانیه پراب دمایی سیمی مدل HI766F1 با طول ۱متر(مدل ۵/HI766F1 با طول ۵متر نیز موجود است )
 • پراب دمای ترموکوپلی HI766PE2

  تماس بگیرید
  پراب دمای HI766PE2 نوع K با دسته قابل جداسازی مخصوص اندازه گیری دما هوا، مایعات و گازها بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۹۰۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۶ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ با طول ۲۰۰ میلیمتری
 • پراب دمای ترموکوپلی HI766PE1

  تماس بگیرید
  پراب دمای HI766PE1 نوع K با دسته قابل جداسازی مخصوص اندازه گیری دما هوا،مایعات و گازها بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۹۰۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۶ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ
 • پراب دمای ترموکوپلی HI766PC

  تماس بگیرید
  پراب دمای HI766PC نوع K با دسته قابل جداسازی مخصوص اندازه گیری دما مواد نیمه جامد،لاستیکی و گوشت بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۹۰۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۱۵ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ 
 • پراب دمای ترموکوپلی HI766PA

  تماس بگیرید
  پراب دمای HI766PA نوع K با دسته ی قابل جداسازی مخصوص اندازه گیری دما سطوح منحنی شکل مانند لوله  بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۳۲۰ درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۷ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ 
 • پراب دمای ترموکوپلی HI766B2

  تماس بگیرید
  پراب دمای HI766B2 نوع K مخصوص اندازه گیری دما کوره ها و جامدات داغ  بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۹۰۰ درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۳ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ و دارای کابل یک متری است
 • پراب دمای ترموکوپلی HI766PD

  تماس بگیرید
  پراب دمای HI766PD نوع K با دسته قابل جداسازی مناسب جهت اندازه گیری دما هوا و گازها بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۳۰۰ درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۲۰ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ
 • پراب دمای ترموکوپلی HI766PB

  تماس بگیرید
  پراب دمای HI766PB نوع K با دسته قابل جداسازی مخصوص اندازه گیری دما کوره ها و جامدات داغ  بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۶۵۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۸ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ
 • پراب دما نفوذی HI766TR3

  تماس بگیرید
  پراب دمای نفوذی HI766TR3 نوع K دارای نوک تیز مناسب جهت اندازه گیری دمای مواد نیمه جامد و مایعات بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۲۵۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۱۰ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ با طول ۱٫۵ متر
 • پراب دما نفوذی HI766TR4

  تماس بگیرید
  پراب دمای نفوذی HI766TR4 نوع K دارای نوک تیز مناسب جهت اندازه گیری دمای مواد نیمه جامد و مایعات بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۲۵۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۱۰ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ با طول ۲ متر
 • پراب دمای ترموکوپلی HI766B3

  تماس بگیرید
  پراب دمای HI766B3 نوع K مناسب جهت اندازه گیری دما سطوح کوچک بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۲۰۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۶ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ و دارای کابل یک متری است
 • کابل پراب دما HI766EX

  تماس بگیرید
  کابل سیم پیچ پراب دما HI766EX دارای ۲ کانکتور در ۲ سر کابل (یک نری و یک ماده گی)
 • پراب دمای ترموکوپلی HI766B1

  تماس بگیرید
  پراب دما با زاویه ۹۰درجه HI766B1، مخصوص اندازه گیری دما سطوح با دسترسی دشوار بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۴۵۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۸ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ و دارای کابل یک متری است
 • پراب دمای ترموکوپلی HI766B

  تماس بگیرید
  پراب دمای HI766B نوع K مخصوص اندازه گیری دما کوره ها و جامدات داغ  بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۶۵۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۸ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ و دارای کابل یک متری است
 • پراب دمای ترموکوپلی FC766PW

  تماس بگیرید
  پراب دمای FC766PW با نوک تیز برای نفوذ در نمونه،مخصوص اندازه گیری دما در صنایع غذایی بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۳۰۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۱۵ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ و دارای کابل یک متری است
 • پراب دمای ترموکوپلی FC767PW

  تماس بگیرید
  پراب دمای FC767PW نوع K با نوک تیز برای نفوذ در نمونه،مخصوص اندازه گیری دما در صنایع غذایی بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۳۰۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۱۵ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ و دارای کابل یک متری است
 • پراب دمای ترموکوپلی HI766E2

  تماس بگیرید
  پراب دمای HI766E2 نوع K مخصوص اندازه گیری دما در آزمایش های جنرال(عمومی)،هوا،گازها و مایعات بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۹۰۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۶ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ و دارای طول ۲۲۰ میلیمتری و کابل یک متری است
 • پراب دمای ترموکوپلی HI766E1

  تماس بگیرید
  پراب دمای HI766E1 نوع K مخصوص اندازه گیری دما در آزمایش های جنرال(عمومی)،هوا،گازها و مایعات بیشینه دمای قابل اندازه گیری ۹۰۰درجه سانتیگراد مدت زمان مورد نیاز برای نمایش دما ۶ ثانیه پراب از جنس استیل ضدزنگ و دارای کابل یک متری است
جهت استعلام قیمت، تماس بگیرید