فتومتر هانا

54 کالا

 • pH و فتومتر برم، کلر، ید، آهن، سیانوریک اسید HI96101

  تماس بگیرید
  pH و فتومتر برم، کلر، ید، آهن و سیانوریک اسید HI96101 با قابلیت اندازه‌گیری چندین پارامتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  مناسب جهت اندازه‌گیری برم، کلر آزاد و کل، ید، آهن، pH و سیانوریک اسید در آب و فاضلاب  ارسال به همراه کوت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه،…
  نمایش سریع محصول
 • pH و فتومتر سختی کل HI96736

  تماس بگیرید
  pH و فتومتر سختی کل HI96736 دارای دو حالت اندازه‌گیری P1 و P2  دارای رنج اندازه‌گیری سختی کل بین ۰٫۰۰ تا ۴٫۷۰ میلی‌گرم بر لیتر در حالت P1 دارای رنج اندازه‌گیری pH بین ۶٫۵ تا ۸٫۵ در حالت P2 دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  ارسال به همراه کوت‌های نمونه…
  نمایش سریع محصول
 • pH و فتومتر کلر آزاد و کل HI96710

  تماس بگیرید
  pH و فتومتر کلر آزاد و کل HI96710 با قابلیت اندازه‌گیری چندین پارامتر در یک دستگاه  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  مناسب جهت اندازه‌گیری pH، کلر آزاد و کلر کل  ارسال به همراه کوت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه، گواهی کیفیت و دفترچه راهنما دستورالعمل دستگاه 
  نمایش سریع محصول
 • pH و فتومتر کلر و سیانوریک اسید HI96104

  تماس بگیرید
  pH و فتومتر کلر و سیانوریک اسید HI96104 با قابلیت اندازه‌گیری چندین پارامتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  مناسب جهت اندازه‌گیری pH، کلر آزاد، کلر کل و سیانوریک اسید ارسال به همراه کوت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه، گواهی کیفیت و دفترچه راهنما دستورالعمل دستگاه
  نمایش سریع محصول
 • pH و فتومتر کلر و سیانوریک اسید HI96725

  تماس بگیرید
  pH و فتومتر کلر و سیانوریک اسید HI96725 با قابلیت اندازه‌گیری چندین پارامتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  مناسب جهت اندازه‌گیری پارامترهای pH، کلر آزاد، کلر کل و سیانوریک اسید  ارسال به همراه کوت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه، گواهی کیفیت و دفترچه راهنما دستورالعمل دستگاه 
  نمایش سریع محصول
 • pH و فتومتر مولتی پارامتر HI96745

  تماس بگیرید
  pH و فتومتر مولتی پارامتر HI96745 دارای ۵ حالت کاربری جهت اندازه‌گیری pH، کلر آزاد، کلر کل، سختی کل و آهن (LR) دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  ارسال به همراه کوت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه، گواهی کیفیت و دفترچه راهنما دستورالعمل دستگاه
  نمایش سریع محصول
 • آنالیزگر رنگ عسل هانا مدل HI96785 تولید کمپانی هانا

  آنالیزگر رنگ عسل هانا مدل HI96785

  تماس بگیرید
  آنالیزگر رنگ عسل هانا مدل HI96785 مناسب جهت اندازه‌گیری رنگ عسل در رنج ۰ تا ۱۵۰ mm Pfund دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش به همراه…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل HI96700 آمونیاک کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل HI96700 آمونیاک (LR)

  تماس بگیرید
  فتومتر رومیزی مدل HI96700 مخصوص رنج اندازه‌گیری پایین دارای رنج اندازه‌گیری بین ۰٫۰۰ تا ۳٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دقت نمایش ۰٫۰۱ میلی‌گرم بر لیتر استفاده از روش نسلر ،ATSM Manual و D1426-93 برای اندازه‌گیری آمونیاک مناسب جهت اندازه‌گیری در دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، آب ورودی بویلرها، فاضلاب‌های شهری و صنعتی  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل HI96715 آمونیاک محصول کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل HI96715 آمونیاک (MR)

  تماس بگیرید
  فتومتر آمونیاک (MR)HI96715 مناسب جهت اندازه‌گیری آمونیاک در رنج ۰٫۰۰ تا ۹٫۹۹ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش دارای دقت اندازه‌گیری ۰٫۰۱ میلی‌گرم…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل آب HI96727

  فتومتر پرتابل آب HI96727

  تماس بگیرید
  فتومتر رنگ سنج آب HI96727 دارای رنج اندازه‌گیری بین ۰ تا ۵۰۰ PCU دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش مناسب جهت استفاده برای سنجش رنگ آب…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل آلومینیوم HI96712 کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل آلومینیوم HI96712

  تماس بگیرید
  فتومتر رومیزی هانا مدل HI96712 مخصوص اندازه‌گیری آلومینیوم در رنج اندازه‌گیری بین ۰٫۰۰ تا ۱٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای دقت نمایش ۰٫۰۱ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل آهن (HI96746 (LR کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل آهن (HI96746 (LR

  تماس بگیرید
  فتومتر آهن (LR)HI96746 مناسب جهت اندازه‌گیری آهن در رنج ۰٫۰۰ تا ۱٫۶۰ میلی‌گرم بر لیتر  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه کووت‌های نمونه…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل آهن HI96721 HR کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل آهن HI96721 HR

  تماس بگیرید
  فتومتر آهن (HR)HI96721 مناسب جهت اندازه‌گیری آهن در رنج بالا  دارای رنج اندازه‌گیری آهن بین ۰٫۰۰ تا ۵٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل اکسیژن محلول در آب HI96732 محصول کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل اکسیژن محلول در آب HI96732

  تماس بگیرید
  فتومتر اکسیژن محلول در آب HI96732 مناسب جهت اندازه‌گیری اکسیژن محلول در آب در رنج ۰٫۰ تا ۱۰٫۰ میلی‌گرم بر لیتر  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل برم HI96716 ساخت کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل برم HI96716

  تماس بگیرید
  فتومتر برم HI96716 مناسب جهت اندازه‌گیری برم در رنج ۰٫۰۰ تا ۱۰٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه کوت‌های نمونه…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل پتاسیم HI96750 تولید کمپانی هانا آمریکا

  فتومتر پرتابل پتاسیم HI96750

  تماس بگیرید
  فتومتر پتاسیم HI96750 دارای دو رنج اندازه‌گیری پایین (LR) و متوسط (MR) دارای رنج اندازه‌گیری پتاسیم بین ۰٫۰ تا ۱۰٫۰ میلی‌گرم بر لیتر در حالت LR(P1) دارای رنج اندازه‌گیری پتاسیم بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر در حالت MR(P2) دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل روی HI96731

  فتومتر پرتابل روی HI96731

  تماس بگیرید
  فتومتر روی HI96731 مناسب جهت اندازه‌گیری روی در رنج ۰٫۰۰ تا ۳٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه کوت‌های نمونه…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل سختی منیزیم HI96719

  فتومتر پرتابل سختی منیزیم HI96719

  تماس بگیرید
  فتومتر سختی منیزیم HI96719 مناسب جهت اندازه‌گیری سختی منیزیم در رنج ۰٫۰۰ تا ۲٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل سولفات HI96751 کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل سولفات HI96751

  تماس بگیرید
  فتومتر سولفات HI96751 مناسب جهت اندازه‌گیری سولفات در رنج ۰ تا ۱۵۰ میلی‌گرم بر لیتر  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه کوت‌های نمونه…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل سیانید مدل HI96714

  فتومتر پرتابل سیانید مدل HI96714

  تماس بگیرید
  فتومتر سیانید HI96714 مناسب جهت اندازه‌گیری سیانید در رنج ۰٫۰۰۰ تا ۰٫۲۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه کووت‌های نمونه…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل سیلیکا HI96705 ساخت کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل سیلیکا HI96705

  تماس بگیرید
  فتومتر سیلیکا HI96705 مناسب جهت اندازه‌گیری سیلیکا در رنج ۰٫۰۰ تا ۲٫۰۰ میلی‌گرم لیتر  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش ارسال به همراه کووت‌های نمونه (۲…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل سیلیکا HI96770 کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل سیلیکا HI96770

  تماس بگیرید
  فتومتر سیلیکا (HR)HI96770 مناسب جهت اندازه‌گیری سیلیکا در رنج بالا  دارای رنج اندازه‌گیری سیلیکا بین ۰ تا ۲۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل شربت افرا HI96759 کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل شربت افرا HI96759

  تماس بگیرید
  فتومتر شربت افرا HI96759 استفاده جهت اندازه‌گیری میزان عبور نور به منظور تشخیص گرید شربت افرا دارای رنج اندازه‌گیری بین ۰٫۰ تا ۱۰۰٫۰ درصد عبور  استفاده از طول موج ۵۶۰ نانومتری مطابق با مشخصات USDA دارای قابلیت GLP  مناسب برای استانداردهای جدید vermont   ارسال به همراه کوت‌های نمونه، درپوش محافظ لامپ، سرنگ ۵ میل، بطری ۳۰ میل حاوی گلیسرول، دستمال تمیز کننده کوت، کیف مقاوم نگهداری، باتری روی دستگاه، گواهی…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل فسفات HI96713 LR کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل فسفات HI96713 LR

  تماس بگیرید
  فتومتر فسفات LR HI96713 مناسب جهت اندازه‌گیری فسفات در رنج پایین  دارای رنج اندازه‌گیری فسفات بین ۰٫۰۰ تا ۲٫۵۰ میلی‌گرم بر لیتر  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی…
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها
جهت استعلام قیمت، تماس بگیرید