کیت تست شیمیایی اسیدیته HI3820

کیت تست شیمیایی اسیدیته HI3820hi3820 - Acidity Chemical Test Kit

تماس بگیرید

ویژگی‌های کلیدی محصول

نقد و بررسی : کیت تست شیمیایی اسیدیته HI3820

کیت تست شیمیایی میزان اسیدیته هانا مدل HI3820

کیت تست میزان اسیدیته HI3820 به اندازه گیری  میزان اسیدیته محلول با استفاده از روش تیتراسیون به همراه سدیم هیدروکسید میپردازد. این کیت بصورت کامل با معرف های مورد نیاز جهت انجام ۱۱۰ آزمایش عرضه میگردد. اسیدینه یک ظرفیت قابل اندازه گیری از یک نمونه آب جهت خنثی کردن یک محلول بازی و رساندن مقدار پی اچ به یک مقدر مشخص میباشد. بنابر این در صورتیکه میزان اسیدی بودن آب بیشتر شود آب دچار فساد بیشتری خواهد شد.

مشخصات فنی : hi3820 - Acidity Chemical Test Kit

نوع

تیتراسیون

محدوده اندازه گیری

0 تا 100 میلی گرم بر لیتر, 0 تا 500 میلی گرم بر لیتر

smallest increment

1 میلی گرم بر لیتر, 5 میلی گرم بر لیتر

روش اندازه گیری

methyl-orange/phenolphthalein

number of tests

به صورت مینانگین 110 تست

متعلقات همراه خرید

HI3820 test kit comes with 1 (10 mL) dropper bottle dechlorinating reagent, 1 (10mL) dropper bottle bromophenol blue indicator, 1 (10mL) dropper bottle phenolphthalein indicator, 1 (120mL) bottle HI3820-0 acidity titrant, 10 mL calibrated vessel, 50 mL calibrated vessel, and calibrated syringe.

جهت استعلام قیمت، تماس بگیرید