کیت تست شیمیایی گلیکول_HI3859

کیت تست شیمیایی گلیکول_HI3859HI3859 - Glycol Chemical Test Kit

تماس بگیرید

نقد و بررسی : کیت تست شیمیایی گلیکول_HI3859

کیت تست وجود گلیکول هانا مدل HI3859

با استفاده از کیت تست گلیکول هانا مدل HI3859 میتوانید وجود و یا عدم وجود گلیکول را در محلول مورد آزمایش مشخص نمایید. با استفاده از این کیت میتوانید ۲۵ تست را انجام دهید. گلیکول بطور گسترده در خنک کننده ها و ضد یخ ها یافت میشود. وجود گلیکول در روغن موتور و یا روان کننده  ها به عنوان دلیل بر وجود شکاف در بلوک موتور و یا سیستم خنک کننده میباشد. کیت گلیکول هانا جهت انجام آزمایش بر روی آب و یا روغن بر مبنای وجود میزان گلیکول بیش از ۳۰ میلی گرم بر لیتر و یا ppm مورد استفاده قرار میگیرد.

 

مشخصات فنی : HI3859 - Glycol Chemical Test Kit

نوع

Other (Visual)

number of tests

به صورت میانگین 25 تست

روش اندازه گیری

ظاهر شدن رنگ

متعلقات همراه خرید

HI3859 test kit comes with 125 mL glycol reagent A, 25 packets glycol reagent B, 25 packets glycol reagent C, 25 mL glycol standard 0.025%, 3 mL plastic pipette, 1 mL plastic pipettes (25), 10 mL glass vials with caps (2), and brush.

جهت استعلام قیمت، تماس بگیرید