پاسخ: اندازه‌گیری پی اچ (پتانسیل هیدروژن) نشان‌ دهنده میزان اسیدی یا قلیایی بودن محلول است. اگر در محلول تعداد مساوی مولکول‌های اسیدی یا قلیایی باشد آن محلول خنثی خواهد بود. آب آشامیدنی بدون هرگونه آلودگی معمولا اسیدی است درحالیکه آبی که دارای املاح زیادی باشد را قلیایی در نظر می‌گیرند. هر چند که در محیط‌ها و شرایط متفاوت ممکن است استثناهایی هم وجود داشته باشد. پی اچ، یک مقیاس لگاریتمی است که معمولا از ۰ تا ۱۴ است و نقطه ۷ آن خنثی است. در بعضی از مواد به طور خاص ممکن است این اندازه در مواد مختلف ولی نادر از حداقل ۰  کمتر و یا از حداکثر ۱۴ بیشتر باشد. هر چند بیشتر مواد یا محلول‌ها در همین دامنه  pH بین ۱۴-۰  هستند.

پاسخ: یکی از پارامترهای موثر در مقدار پی اچ در زمان اندازه‌گیری، میزان دمای محلول می‌باشد. مطابق معادله نرنست بطور میانگین به ازای هر ۱۰ درجه تغییر دما میزان پی اچ محلول مقدار ۰٫۰۳ پی اچ تغییر خواهد نمود. جهت در نظر گرفتن میزان تغییرات دما و اثر دما بر اندازه‌گیری، از مکانیزم جبران‌سازی و یا اصلاح دمایی ATC هم بطور خودکار و هم دستی استفاده می‌گردد. در صورت تنظیم دستی می‌توان دمای محلول تحت آزمایش را به منوی دستگاه اضافه کرد تا دستگاه مقدار پی اچ اندازه‌گیری شده را با اصلاح دمایی نشان دهد اما در حالت خودکار دستگاه با داده‌های سنسور دمایی بطور مداوم مقدار پی اچ جبران دمایی شده را نشان می‌دهد. مکانیزم جبران دمایی خودکار در سیستم‌هایی که در آن تغییرات دمایی بسیار وجود دارد مفیدتر خواهد بود.

پاسخ: هدایت الکتریکی در واقع توانایی محلول در عبور جریان الکتریسیته است.

پاسخ:

تمامی محتوای مواد آلی و غیر آلی متشکله یک محلول را TDS می‌نامند.

پاسخ:

میزان مواد جامد مانند نمک در کودها به طور مستقیم با خاصیت هدایت الکتریکی آن نسبت مستقیم دارند. بنابراین هر چه مقدار این جامدات بیشتر باشد هدایت الکتریکی آن هم زیادتر خواهد بود. به همین علت است که زمانی که این کودها در آب حل می‌شوند یونیزه شده و دارای بار الکتریکی مثبت و منفی می‌گردند و می‌توانند جریان الکتریکی را از خود عبور دهند.

پاسخ:

برای سنجش آن‌ها ابتدا دو الکترود را که با ولتاژ AC کار می‌کنند را در محلول قرار می‌دهیم که به این ترتیب جریانی وابسته و متناسب با میزان هدایت الکتریکی محلول مورد اندازه‌گیری در آن ایجاد می‌شود. سپس دستگاه مقدار جریان به وجود آمده را خوانده و آن را بر حسب مقدار سختی TDS با واحدهای ppm و یا ppt و یا بر حسب مقدار هدایت الکترولیتی محلول با واحد میلی یا میکرو زیمنس به نمایش می‌گذارد.

پاسخ:

هنگامی‌ که دستگاه میزان هدایت الکتریکی محلول EC را اندازه گرفت. این مقدار بر روی دستگاه نمایش داده می‌شود، سپس دستگاه این مقدار را به TDS تبدیل و به صورت PPM نشان می‌دهد. بین میزان EC و TDS یک رابطه خطی برقرار است که ضریب ثابت این معادله همان ضریب تبدیل می‌باشد و بسته به محلول می‌تواند بین ۰٫۵ تا ۰٫۷ متغیر باشد.

پاسخ:

جبران دمایی بر روی جنبش و فعالیت یون‌های یک محلول تاثیر دارد اما بر روی غلظت محلول تاثیر نمی‌گذارد. بنابراین استفاده از دستگاه‌هایی با جبران‌سازی دمایی جهت اندازه‌گیری میزان EC و یا TDS در دماهای مختلف مناسب‌تر می‌باشد.

پاسخ:

TDS با استفاده از دستگاه سنجش هدایت الکتریکی اندازه‌گیری شده سپس TDS و یا سختی با استفاده از یک سری فرمول‌ها و محاسبات ریاضی محاسبه می‌شوند.

پاسخ:

تحقیقات نشان داده است که ضریب تبدیل بین ۰٫۶۴ تا ۰٫۷۰ بهترین شاخص TDS مواد در بسیاری از کاربردها است.

اگرTDS  با ضریب تبدیل ۰٫۵ بدست آمده باشد چگونه آن را به مقدار صحیح ۰٫۷ تبدیل کرد؟

باید آن مقدار را در ۱٫۴ ضرب کرد. مثلا ۵۰۰ x1.4 =700

پاسخ:

هر دوی آن‌ها واحد هدایت الکتریکی هستند و ۱۰۰۰میکرو زیمنس معادل یک میلی زیمنس است.

پاسخ:

برای تبدیل به میکروزیمنس آن را در ۱۰۰۰ ضرب کنید و سپس آن را در ۰٫۷ ضرب کنید. مثلا اگر مقدار نشان داده شده ۲٫۱۴ باشد باید آن را در ۱۰۰۰ و بعد در ۰٫۷ ضرب کنید.

۲٫۱۴x1000=2140                          ۲۱۴۰x0.7=1498

یا آن را در ۷۰۰ ضرب کنید:                                         ۲٫۱۴ x700 = 1498

پاسخ:

TDS و EC دو پارامتر متفاوت ولی مرتبط با یکدیگر هستند.TDS  مقدار کل مواد جامد در محلول و EC میزان هدایت الکتریکی آن‌هاست. تنها روش اندازه‌گیری صحیح TDS این است که پس از بخار شدن آب، هر آنچه را که باقی می‌ماند وزن کنیم. همه می‌دانیم که لکه‌های باقیمانده بر روی ظروف شیشه‌ای پس از شستن ظروف همان TDS است. در مواردی این باقیمانده‌ها زیاد هستند و می‌توان آن را وزن کرد. اما در مکانی غیر از آزمایشگاه این کار آسانی نیست. بنابراین می‌توان فرض کرد که مقادیر TDS به هدایت الکتریکی بستگی دارند چون هیدروژن و اکسیژن موجود در آب حامل هیچ بار الکتریکی نیستند. EC سایر فلزات، املاح و نمک‌ها دارای بار الکتریکی هستند. دستگاه EC متر میزان هدایت الکتریکی را اندازه‌گیری کرده و سپس آن را به TDS تبدیل می‌کند. به این دلیل که فلزات، املاح و نمک‌ها مقادیر هدایت الکتریکی متفاوتی دارند، ضرایب تبدیل بین EC و TDS هم می‌تواند متفاوت باشند. ppm رایج‌ترین واحد اندازه‌گیری TDS است. و میکرو زیمنس هم رایج‌ترین واحد اندازه‌گیری EC است.

پاسخ:

تیرگی آب به دلیل مواد معلق آن است که به دلیل وجود فیتوپلانکتون‌ها و دخالت‌های انسانی در محیط زیست مانند ساخت و سازها ایجاد می‌شود و باعث ایجاد رسوبات می‌شوند. تیرگی یا کدر بودن آب مهم است چون امکان دارد به مشکلات و بیماری‌ها در هضم و جذب مواد غذایی بیانجامد یا اینکه تیرگی آب دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر منابع آبی ممکن است مانع رسیدن نور به موجوداتی که در آب زندگی می‌کنند شوند. رشد این موجودات مختل شده و به صورت زنجیره باعث اختلال در زنجیره غذایی انسان‌ها مانند از بین رفتن گونه‌های ماهی‌ها و غیره شود.

پاسخ:

نیتروژن یکی از عناصر مهم در چرخه زندگی گیاهان و یکی از مواد مهم در کودها است. به علاوه پروتئین‌ها، ویتامین‌ها، هورمون‌ها، کلروفیل و غیره … . حاوی نیتروژن هستند. نیتروژن در فرایند تولید جوانه و میوه‌ها موثر است ولی افراط در استفاده آن ممکن است به کاهش مقاومت گیاه در مقابل بیماری‌ها منجر شود.

پاسخ:

فسفر یکی از عوامل مهم در شکل گیری جوانه‌ها، غنچه‌ها، ریشه‌ها و فرایند چوبی شدن گیاهان است. هم چنین از اجزا مهم RNA و DNA گیاهان است. کمبود آن در گیاهان باعث کند شدن رشد ریشه‌ها، کوچک شدن میوه‌ها و اختلالات رشد می‌شود.

پاسخ:

پتاسیم نقش مهمی در فعالیت‌های فیزیولوژیکی مانند شکل گیری کربوهیدرات‌ها و افزایش اندازه میوه‌ها، بهتر شدن طعم آن‌ها و تاثیر داشتن بر رنگ و بوی گل‌ها دارد. پتاسیم باعث افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری‌ها نیز می‌شود.

پاسخ:

ریشه‌ها باید به طرز صحیحی اکسیژنه شوند تا از بروز مشکلات جدی مانند تنش‌های آبی که منجر به پژمردگی، پوسیدگی انتهای شکوفه و پوسیدگی ریشه‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل آید. علت اصلی کاهش اکسیژن تشکیل توده بزرگ ریشه است که مانع جریان مناسب آب و متعاقبا ایستایی و گندیدگی آب می‌شود. در این صورت  انجام آزمایشات اکسیژن محلول توصیه می‌شود زیرا ممکن است موارد ذکر شده به آرامی و در نهان ایجاد شده و صدمات جبران ناپذیر و مخربی به سلامت گیاه وارد نماید.

پاسخ:

تمامی الکترودهای شیشه‌ای قسمت حبابی شکلی دارند که همواره باید مرطوب نگاه داشته شود و همچنین این الکترودها دارای یک بسط مرجع نیز هستند که باید مرطوب نگه داشته شوند تا از نشت بی رویه  محلول الکترولیت داخلی از محل بسط مرجع جلوگیری شود.

پاسخ:

این بلورها همان الکترولیت (نمک) هستند و با خیساندن الکترود برای چند ساعت آن‌ها از بین خواهند رفت مگر اینکه آن‌ها را به مدت طولانی خشک نگه داشته شده باشیم.

پاسخ:

بهترین شرایط، محلول نگهدارنده است چون همان ترکیبات شیمیایی داخل الکترود را دارد، اما اگر این محلول‌ها در دسترس نیستند از محلول بافر ۴ یا ۷ استفاده کنید. هرگز الکترودها را در آب خالص یا آب مقطر نگهداری نکنید. الکترودهایی که به طور مداوم در محلول‌های خاصی هستند نیازی به مرطوب نگه داشتن نخواهند داشت.

پاسخ:

به غیر از شستشوی انتهای الکترود در آب، بهترین راه برای حصول اطمینان از تمیز کردن الکترود، استفاده از یکی از محلول‌های مخصوص تمیز کردن ماست. ما محلول‌های تمیز کردنی مختلفی برای استفاده‌های متفاوت از الکترودها را داریم. مثلا محلول تمیز کردن پروتئین برای افرادی است که با اندازه‌گیری pH محصولات غذایی سر و کار دارند. محلول تمیز کردن روغن و رسوبات روغنی ما از قسمت حباب اندازه‌گیری الکترود باعث کاهش زمان سرعت واکنش می‌شود.

محلول تمیز کردنی HI 7061 برای موارد کلی تمیز کردن است. محلول HI 7073 برای تمیز کردن از موارد آزمایش با مواد پروتینی است. محلول HI 7074 برای تمیز کردن مواد غیر آلی است. محلول HI 7077 هم برای تمیز کردن چربی و روغن است.

پاسخ:

هر چند وقت یک بار، الکترودها را با اسیدهای ملایم  یا محلول‌های تمیز کردن ویژه تمیز کنید و البته همیشه الکترودهای خود را به درستی در محلول مناسب نگهداری کنید.

پاسخ:

در صورت نگهداری مناسب، الکترودها را می‌توان تا ۲ سال استفاده کرد.

پاسخ:

PH یک پارامتر مهم با استفاده‌های فراوان در زمینه‌های متنوع مانند مواد غذایی، خاک، میوه و سبزیجات، خون، محصولات مصنوعی و بسیاری دیگر است. به همین دلیل تولید کنندگان حسگرهای PH مختلفی را برای استفاده‌های متفاوت تولید کرده‌اند. به این وسیله تولید کنندگان از راحتی استفاده و عمر مفید طولانی محصولات خود در کاربردی خاص مطمئن خواهند شد. ایجاد بسط‌های مختلف، الکترولیت و مواد سازنده متفاوت آن‌ها نیز از دیگر مواردی است که در زمان طراحی در نظر گرفته خواهند شد. اشکال مختلف نوک الکترودها و دلایل تفاوت شکلی آن‌ها توضیح داده شده است:

نوک گرد از رایج‌ترین شکل نوک الکترودهاست که به وفور در بازار و آزمایشگاه‌های برای کاربردهای عمومی استفاده می‌شود.

نوک مخروطی  شکل که امکان قرار گرفتن درمواد نیمه جامد، محلول‌های امولسیون، پنیر و گوشت را به آسانی مهیا می‌سازد و بیشتر در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نوک مسطح که  برای اندازه‌گیری سطوح مختلف مانند میوه و سبزیجات، پوست، قطره‌های نمونه‌های تحت آزمایش، پوست انسان و غیره بکار گرفته می‌شود.

نوک تیز که امکان رسوخ به درون مواد غذایی تقریبا یخ زده را مانند گوشت یخ زده و سایر مواد غذایی فراهم می‌کند. البته انواع متفاوت زیادی از اشکال نوک الکترود وجود دارند که رایج‌ترین آنها توضیح داده شدند.

پاسخ:

در طی استفاده از الکترودها، ممکن است بسط آن‌ها که حساس‌ترین قسمت الکترود PH است مسدود شود. این امر باعث  کند شدن واکنش الکترودها شده و در نهایت انجام کالیبراسیون غیرممکن می‌شود. با استفاده از اتصال پارچه‌ای خارج شونده هانا و بکارگیری یک انبر کوچک و یا پنس می‌توانید الیاف بسط را به میزان ۲-۱ میلی‌متر از محل خود بیرون بکشید. این کار باعث تمیز شدن محل بسط الکترود پی اچ خواهد شد. این کار را می توانید تا ۱۵ بار تکرار کنید تا تمامی الیاف بسط را خارج نمایید.

پاسخ:

الکترودهای معمولی معمولاً دارای یک بسط هستند. این الکترودها فقط یک بسط داشته که برای قرار دادن الکترود مرجع در تماس با نمونه بکار می‌آید. در شرایط نامطلوب به عنوان مثال فشار زیاد، درجه حرارت بالا، محلول‌های بسیار اسیدی یا قلیایی و غیره، جریان مثبت الکترولیت از طریق محل بسط غالباً معکوس می‌شود که منجر به ورود محلول نمونه به محفظه الکترود مرجع می شود. در صورت عدم کنترل این امر، در نهایت الکترود مرجع آلوده شده و منجر به خرابی کامل الکترود می‌شود. سیستم بسط دوگانه هانا، همانطور که از نام آن پیداست، دارای دو محل اتصال است که تنها یکی از آن‌ها در تماس با نمونه است. در شرایط نامطلوب، همین روند از ورود محلول نمونه به الکترود هم مشهود است. اما، از آنجا که سیستم الکترود مرجع از نظر فیزیکی از ناحیه الکترولیت میانی جدا می شود، آلودگی الکترود به حداقل می‌رسد. این طراحی منجر به عمر طولانی الکترود می‌گردد. هر گاه اقدامات مناسب نگهداری از الکترودها صورت گیرد، احتمال عملکرد بهتری از الکترودها می‌رود.

پاسخ:

سرپوش پلاستیکی قرمز و سیاه یا غشا را بردارید. به میزان یک اینچ قسمت ته  الکترود را در محلول الکترولیت به مدت ۵ دقیقه خیس کنید. غشا را با الکترولیت بشویید و با الکترولیت تمیز مجدداً پر کنید. به آرامی به دو طرف غشا ضربه بزنید تا مطمئن شوید هیچ حباب هوایی در محفظ نمانده باشد. حلقه ارینگ را درون درب غشا جا بیاندازید. به شکلی که سنسور رو به پایین قرار بگیرد، قسمت غشا را  دوباره محکم بپیچید.

پاسخ:

خیر، هرگز از این ماده برای نگهداری الکترود استفاده نکنید چون به الکترود آسیب می‌رساند.

پاسخ:

سنسور پلاتین را در مواردی مانند استفاده در واکنش‌های اکسید کننده (بالاتر از ۵۰۰ میلی ولت) مانند استخرها، منابع آب معدنی و آب آشامیدنی شهری استفاده نمایید و  سنسور طلا را در مواردی مانند جریان‌های الکتروشیمیایی در آبکاری و معادن در کمتر از ۵۰۰ میلی ولت استفاده کنید.

پاسخ:

پتاسیم نقش مهمی در فعالیت‌های فیزیولوژیکی مانند شکل گیری کربوهیدرات‌ها و افزایش اندازه میوه‌ها، بهتر شدن طعم آن‌ها و تاثیر داشتن بر رنگ و بوی گل‌ها دارد. پتاسیم باعث افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری‌ها نیز می‌شود.

پاسخ:

بله، آن‌ها مانند باتری‌های ۱٫۴ V کار خواهند کرد.

پاسخ:

می توان از باتری نوع ۳۵۷ یا LR44 استفاده کرد.

پاسخ:

زمان و دوره مشخصی را نمی‌توان در نظر داشت. با این حال، با انجام کنترل‌های دوره‌ای با محلول کالیبراسیون جدید می‌توانید تعیین کنید که چه زمان و چند بار کالیبراسیون لازم است.

پاسخ:

این دستگاه‌های TDS/ EC مانند PH  مترها نیستند و به کالیبراسیون‌های متعدد نیازی ندارند، چون هیچ اتصالی به بیرون باز نمی شود. اما بهتر است کنترل‌های دوره‌ای با محلول کالیبراسیون جدید را انجام دهید تا مشخص شود که چه وقت کالیبراسیون لازم است.

پاسخ:

بله، آن‌ها مانند باتری‌های ۱٫۴ V کار خواهند کرد.

بیشتر pH سنج‌های هانا به یک روش کار می‌کنند اما شما همیشه باید آنچه را که کتاب راهنمای آنها توصیه می‌کنند را بررسی کنید. در اینجا یک دیدگاه کلی از روش کالیبراسیون را توضیح می‌دهیم.

با فشار دادن دکمه CAL یا فشار دادن و نگه داشتن دکمه روشن / خاموش، دستگاه را در حالت کالیبراسیون قرار دهید تا CAL روی صفحه ظاهر شود. بیشتر پی اچ مترها در ابتدا باید در بافر ۷٫۱ قرار بگیرند تا با بافر دارای پی اچ ۷ کالیبره شوند. الکترود را در محلول بافر ۷ قرار دهید تا یک اینچ (۲٫۵ سانتی‌متر) ته الکترود در بافر قرار بگیرد. پی اچ مترهای هانا طوری برنامه ریزی شده‌اند تا به طور خودکار مجموعه‌ای از بافرها را تعیین کنند (لطفاً برای پیدا کردن محلول‌ها، مشخصات ویژه محصول را بررسی کنید). در حالی کهPH  متر در حال تثبیت مقادیر است. ساعت شیشه‌ای چشمک می‌زند. در بعضی از دستگاه‌های با کالیبراسیون دستی صفحه نمایشگر چشمک می‌زند. اگر  PHمتر قادر به تشخیص بافر نباشد، پیام WRONG روی صفحه ظاهر می‌شود. هنگامی که PH متر به یک مقدار یا عدد پایدار رسید، به طور خودکار کالیبره می‌شود. سپس PH متر درخواست استفاده از محلول بافر بعدی را خواهد داد، صفحه نمایش اکنون “USE 4.01” را نشان می‌دهد. در این مرحله الکترود را از محلول Buffer 7 خارج کرده و آن را زیر آب شیر (یا آب دیونیزه شده) بشویید و سپس الکترود را در محلول Buffer 4 قرار دهید. یک بار دیگرPH  متر با چشمک زدن یا نمایش نماد ساعت را نشان می‌دهد که مقدار اندازه‌گیری شده تثبیت شده است.

پاسخ:

الکترودهای ORP  نیازی به کالیبراسیون با PH متر ندارند. اما این الکترودها قبل از استفاده باید تنظیم شوند. وقتی الکترود جدید است، نوک آن را در آب معمولی شیر آب خیس کنید. این کار باعث افزایش جریان از بسط الکترود مرجع می‌شود. برای اطمینان از عملکرد الکترود، نوک آن را در محلول ORP HI 7021L یا HI 7022L  قرار دهید. مقدار نشان داده شده باید بین ۵۰ میلی ولت مثبت و منفی  از آنچه که بر روی بطری نشان داده شده باشد. اگر مقادیر نشان داده شده در این حدود نباشند، عملیات اکسایش و کاهش با این محلول‌ها HI 7092  یا   HI 7091 ضروری است. اینکار موجب آمادگی بیشتر سطح الکترود و کوتاه شدن زمان سرعت واکنش الکترود می‌شود. از آنجایی که فرآیند تطابق الکترودها در محلول در حال انجام است، یک تست ساده اکسایش و کاهش با هریک از محلول‌های HI7091 یاHI7092  میزان تطابق الکترودها را نشان می‌دهد. هرگاه پس از انجام این تست‌ها باز هم پراب مقادیر مورد نظر را نشان ندادند دوباره همین عملیات را تکرار کنید.

پاسخ:

بله، اما HANNA توصیه می‌کند که قبل از استفاده از آن، باز هم دستگاه خود را کالیبره کنید.

پاسخ:

همانطور که در وب سایت ما مشاهده می کنید، ما طیف وسیعی از محلول‌های بافر را برای مقاصد متعدد اندازه‌گیری تولید می‌نماییم. هر چند در ۹۹ درصد از موارد آنچه که مورد نیاز کاربران برای انجام کالیبراسیون است همان محلول‌های بافر ۷ و ۴ هستند. اگر شرایط اندازه‌گیری شما بیشتر قلیایی است می‌توانید از محلول‌های بافر ۷ و ۱۰ استفاده کنید. هر چند که بافر ۱۰ به اندازه بافر ۴ ثبات ندارد و وقتی که یک بار استفاده شد و در معرض هوا قرار گرفت عمر مفید کوتاه تری داشته و دیگر به اندازه کافی قابل اعتماد نیست.

پاسخ:

بله‌، فقط  قبل از استفاده آن را از حالت یخ زده خارج کرده و مطمئن شوید  که بطری آن ترک خورده نبوده و محلول کاملا سالم و یک دست است.

پاسخ:

نسخه فعلی این نرم افزار نسخه ۵٫۰ است. در حال حاضر این نرم افزار فقط با کامپیوتر با استفاده از Windows XP و نسخه‌های قدیمی‌تر سازگار است و با مک سازگار نیست. اگر نسخه قدیمی‌تری از نرم افزار HI-92000 دارید، ممکن است با نسخه‌های جدید ویندوز سازگار نباشد.

پاسخ:

نسخه فعلی این نرم افزار نسخه ۵٫۰ است. در حال حاضر این نرم افزار فقط با کامپیوتر با استفاده از Windows XP و نسخه‌های قدیمی‌تر سازگار است و با مک سازگار نیست. اگر نسخه قدیمی‌تری از نرم افزار HI-92000 دارید، ممکن است با نسخه‌های جدید ویندوز سازگار نباشد.

پاسخ:

صفر کردن و اندازه‌گیری‌ها باید با استفاده از یک کووت شیشه‌ای انجام شود. اگر هنوز موردی و تداخلی وجود دارد به دلیل غلظت یا ذرات موجود در دیواره کووت است. قسمت بیرونی کووت دستگاه را با محلول و دستمالی که برای این کار استفاده شده است تمیز کنید.

پاسخ:

اول دستگاه را با فشار دادن دکمه MODE روشن کنید. پس از آن که دستگاه روشن شد دکمه MODE را دوباره فشار داده و نگه دارید. شما می‌توانید به ترتیب عبارات OFF/ CAL /TEMP را ببینید وقتی TEMP را می‌بینید دستتان را از روی دکمه Mode برداشته و اکنون دکمه Set / Hold را فشار دهید تا دمای C به °F تغییر کند. سپس دوبار دکمه MODE را فشار دهید تا به حالت اندازه‌گیری برگردید.

پاسخ:

اول دستگاه را با فشار دادن دکمه MODE روشن کنید. پس از آن که دستگاه روشن شد دکمه MODE را دوباره فشار داده و نگه دارید. شما می‌توانید به ترتیب عبارات OFF/ CAL /TEMP را ببینید وقتی TEMP را می‌بینید دستتان را از روی دکمه Mode برداشته و اکنون دکمه Set / Hold را فشار دهید تا دمای C به °F تغییر کند. سپس دوبار دکمه MODE را فشار دهید تا به حالت اندازه‌گیری برگردید.

پاسخ:

دستگاه‌های HI991404  و HI991405 با استفاده از بالاست‌های دیجیتال به درستی کار نمی‌کنند. چون نویز ایجاد شده توسط دستگاه در کار آن تداخل ایجاد می‌کند. ما سعی بر افزودن خازن به دستگاه داشتیم اما این مورد هم کمکی نکرد. اگر شما دستگاه تنظیم ولتاژ دیجیتال دارید بهتر است از دستگاه HI981504 استفاده کنید.

پاسخ:

اندازه‌گیری به این روش را مطابق مراحل زیر انجام دهید. حدود ۹۰ گرم از خاک را با دو برابر آب مخلوط کنید. ۱۵ تا ۲۰ دقیقه صبر کنید. مخلوط را صاف کنید. سپس مستقیما از دستگاه‌های HI99121 یا HI993310 مدل‌های دستگاه EC متر برای اندازه‌گیری استفاده نمایید.

در صورتی که پاسخ سوال خود را در بین سوالات زیر پیدا نکردید از طریق فرم تماس مقابل سوال خود را مطرح کنید. کارشناسان ما بزودی پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود.سعی کنید پرسش خود را واضح اعلام کنید. همچنین میتوانید بصورت تلفنی نیز با کاراشناسان ما تماس گرفته و بصورت تلفنی مشاوره دریافت کنید.
با تشکر از حسن انتخاب شما