فتومتر پرتابل

62 کالا

 • pH و فتومتر برم، کلر، ید، آهن، سیانوریک اسید HI96101

  تماس بگیرید
  pH و فتومتر برم، کلر، ید، آهن و سیانوریک اسید HI96101 با قابلیت اندازه‌گیری چندین پارامتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  مناسب جهت اندازه‌گیری برم، کلر آزاد و کل، ید، آهن، pH و سیانوریک اسید در آب و فاضلاب  ارسال به همراه کوت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه،…
  نمایش سریع محصول
 • pH و فتومتر سختی کل HI96736

  تماس بگیرید
  pH و فتومتر سختی کل HI96736 دارای دو حالت اندازه‌گیری P1 و P2  دارای رنج اندازه‌گیری سختی کل بین ۰٫۰۰ تا ۴٫۷۰ میلی‌گرم بر لیتر در حالت P1 دارای رنج اندازه‌گیری pH بین ۶٫۵ تا ۸٫۵ در حالت P2 دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  ارسال به همراه کوت‌های نمونه…
  نمایش سریع محصول
 • pH و فتومتر کلر آزاد و کل HI96710

  تماس بگیرید
  pH و فتومتر کلر آزاد و کل HI96710 با قابلیت اندازه‌گیری چندین پارامتر در یک دستگاه  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  مناسب جهت اندازه‌گیری pH، کلر آزاد و کلر کل  ارسال به همراه کوت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه، گواهی کیفیت و دفترچه راهنما دستورالعمل دستگاه 
  نمایش سریع محصول
 • pH و فتومتر کلر و سیانوریک اسید HI96104

  تماس بگیرید
  pH و فتومتر کلر و سیانوریک اسید HI96104 با قابلیت اندازه‌گیری چندین پارامتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  مناسب جهت اندازه‌گیری pH، کلر آزاد، کلر کل و سیانوریک اسید ارسال به همراه کوت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه، گواهی کیفیت و دفترچه راهنما دستورالعمل دستگاه
  نمایش سریع محصول
 • pH و فتومتر کلر و سیانوریک اسید HI96725

  تماس بگیرید
  pH و فتومتر کلر و سیانوریک اسید HI96725 با قابلیت اندازه‌گیری چندین پارامتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  مناسب جهت اندازه‌گیری پارامترهای pH، کلر آزاد، کلر کل و سیانوریک اسید  ارسال به همراه کوت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه، گواهی کیفیت و دفترچه راهنما دستورالعمل دستگاه 
  نمایش سریع محصول
 • pH و فتومتر مولتی پارامتر HI96745

  تماس بگیرید
  pH و فتومتر مولتی پارامتر HI96745 دارای ۵ حالت کاربری جهت اندازه‌گیری pH، کلر آزاد، کلر کل، سختی کل و آهن (LR) دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  ارسال به همراه کوت‌های نمونه (۲ عدد)، باتری روی دستگاه، گواهی کیفیت و دفترچه راهنما دستورالعمل دستگاه
  نمایش سریع محصول
 • آنالیزگر رنگ عسل هانا مدل HI96785 تولید کمپانی هانا

  آنالیزگر رنگ عسل هانا مدل HI96785

  تماس بگیرید
  آنالیزگر رنگ عسل هانا مدل HI96785 مناسب جهت اندازه‌گیری رنگ عسل در رنج ۰ تا ۱۵۰ mm Pfund دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش به همراه…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل HI96700 آمونیاک کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل HI96700 آمونیاک (LR)

  تماس بگیرید
  فتومتر رومیزی مدل HI96700 مخصوص رنج اندازه‌گیری پایین دارای رنج اندازه‌گیری بین ۰٫۰۰ تا ۳٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دقت نمایش ۰٫۰۱ میلی‌گرم بر لیتر استفاده از روش نسلر ،ATSM Manual و D1426-93 برای اندازه‌گیری آمونیاک مناسب جهت اندازه‌گیری در دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، آب ورودی بویلرها، فاضلاب‌های شهری و صنعتی  دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل HI96715 آمونیاک محصول کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل HI96715 آمونیاک (MR)

  تماس بگیرید
  فتومتر آمونیاک (MR)HI96715 مناسب جهت اندازه‌گیری آمونیاک در رنج ۰٫۰۰ تا ۹٫۹۹ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش دارای دقت اندازه‌گیری ۰٫۰۱ میلی‌گرم…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل HI96733 آمونیاک محصول کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل HI96733 آمونیاک (HR)

  تماس بگیرید
  فتومتر آمونیاک مدل HI96733 HR مخصوص رنج اندازه‌گیری بالا  دارای رنج اندازه‌گیری بین ۰٫۰ تا ۵۰٫۰ میلی گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش …
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل آب HI96727

  فتومتر پرتابل آب HI96727

  تماس بگیرید
  فتومتر رنگ سنج آب HI96727 دارای رنج اندازه‌گیری بین ۰ تا ۵۰۰ PCU دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان اندازه‌گیری) بر روی صفحه نمایش مناسب جهت استفاده برای سنجش رنگ آب…
  نمایش سریع محصول
 • فتومتر پرتابل آلومینیوم HI96712 کمپانی هانا

  فتومتر پرتابل آلومینیوم HI96712

  تماس بگیرید
  فتومتر رومیزی هانا مدل HI96712 مخصوص اندازه‌گیری آلومینیوم در رنج اندازه‌گیری بین ۰٫۰۰ تا ۱٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای دقت نمایش ۰٫۰۱ میلی‌گرم بر لیتر دارای قابلیت CAL Check جهت تایید عملکرد دستگاه و کالیبراسیون با استفاده از استاندارد NIST دارای تایمر داخلی و قابلیت خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده  دارای قابلیت GLP جهت ذخیره اطلاعات آخرین کالیبراسیون نمایش میزان باتری و خطا (در صورت بروز خطا در زمان…
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها
جهت استعلام قیمت، تماس بگیرید