چکر دیجیتال

40 کالا

 • چکر سیلیس دیجیتال HI705 LR از هانا آمریکا

  چکر سیلیس دیجیتال HI705 LR

  تماس بگیرید
  چکر سیلیس دیجیتال HI705 (LR) مناسب جهت اندازه‌گیری سیلیس در مراکز کنترل کیفی آب، آبزی پروری و تصفیه آب راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر (Silica) در اندازه جیبی با کاربرد بالا
 • چکر سیلیس دیجیتال HI770 HR کمپانی هانا

  چکر سیلیس دیجیتال HI770 HR

  تماس بگیرید
  چکر سیلیس دیجیتال HI770 (HR) مناسب جهت اندازه‌گیری سیلیس در مراکز کنترل کیفی آب، آبزی پروری و تصفیه آب راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر (Silica) در اندازه جیبی با کاربرد بالا ارسال به همراه کوت نمونه (۲ عدد)، معرف (۶ عدد)، سرنگ، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه
 • چکر فسفر دیجیتال HI706 HR تولید کمپانی هانا

  چکر فسفر دیجیتال HI706 HR

  تماس بگیرید
  چکر فسفر دیجیتال HI706 (HR) مناسب جهت اندازه‌گیری فسفر در آبزی پروری  راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر در اندازه جیبی با کاربرد بالا ارسال به همراه کوت نمونه (۲ عدد)، معرف (۲۰ عدد)، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه
 • رنگ سنج فسفر آب شور دیجیتال marine ULR HI736 تولید کمپانی هانا

  رنگ سنج فسفر آب شور دیجیتال marine ULR HI736

  تماس بگیرید
  چکر فسفر آب شور دیجیتال HI736 (marine ULR) مناسب جهت اندازه‌گیری فسفر آب شور در آبزی پروری  راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر در اندازه جیبی با کاربرد بالا ارسال به همراه کوت نمونه (۲ عدد)، معرف (۶ عدد)، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه
 • چکر فسفات دیجیتال HI774 کمپانی هانا

  چکر فسفات دیجیتال HI774 Marine ULR

  تماس بگیرید
  چکر اندازه‌گیری میزان فسفات مدل HI774 جهت اندازه‌گیری میزان فسفات در رنج بسیار پایین ULR ایده‌ال جهت استفاده در صنایع آبزی‌پروری، صنایع کشاورزی، آب شرب دارای رنج اندازه‌گیری ۰٫۹۰-۰٫۰۰ میلی‌گرم بر لیتر دارای رزولوشن ۰٫۰۱ میلی‌گرم بر لیتر ارسال به همراه کووت‌های نمونه برداری، معرف مورد نیاز جهت اندازه‌گیری فسفات مناسب جهت ۱۰ تست، باتری و دستور‌العمل استفاده
 • چکر دیجیتال نیتریت HI767 LR کمپانی هانا

  چکر دیجیتال نیتریت HI767 LR

  تماس بگیرید
  چکر دیجیتال رنج پایین جهت اندازه‌گیری میزان نیتریت در آب شور مدل HI767 مناسب جهت اندازه‌گیری میزان نیتریت در صنایع کشاورزی، آکواریوم‌ها، امور آموزشی، اندازه‌گیری‌های محیطی، کنترل کیفی، خروجی فاضلاب‌ها دارای رنج اندازه‌گیری نیتریت بین ۹۹۹-۰ میکروگرم دارای رزولوشن اندازه‌گیری ۱ میکروگرم دارای دقت اندازه‌گیری ۱۰ میکروگرم و یا ۴ درصد مقدار اندازه‌گیری شده ارسال به همراه، کوت نمونه برداری دو عدد، معرف مورد نیاز جهت اندازه‌گیری نیتریت و مناسب…
 • چکر فسفات دیجیتال HI717 کمپانی هانا

  چکر فسفات دیجیتال HI717 HR

  تماس بگیرید
  چکر فسفات دیجیتال HI717 (HR) مناسب جهت اندازه‌گیری فسفات آب طبیعی، کشاورزی، فاضلاب و آب آشامیدنی  راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر (phosphate) در اندازه جیبی با کاربرد بالا  تستر فسفات دیجیتال HI717 (HR) مناسب جهت استفاده در صنایع آبزی پروری  ارسال به همراه کوت نمونه (۲ عدد)، معرف (۶ عدد)، سرنگ، باتری روی دستگاه و دستورالعمل…
 • چکر فسفات دیجیتال HI713 کمپانی هانا

  چکر فسفات دیجیتال HI713 LR

  تماس بگیرید
  چکر فسفات دیجیتال HI713 (LR) مناسب جهت اندازه‌گیری فسفات آب طبیعی، کشاورزی، فاضلاب و آب آشامیدنی  راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر (phosphate) در اندازه جیبی با کاربرد بالا  تستر دیجیتال HI713 (LR) مناسب جهت استفاده در صنایع آبزی پروری  ارسال به همراه کوت نمونه (۲ عدد)، معرف (۶ عدد)، سرنگ، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه
 • چکر نیتریت دیجیتال HI708 محصول هانا

  چکر نیتریت دیجیتال HI708 HR

  تماس بگیرید
  چکر نیتریت دیجیتال HI708 (HR) مناسب جهت اندازه‌گیری نیتریت در کنترل کیفی آب، آبزی پروری، آکواریوم‌ها و فاضلاب راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر  در اندازه جیبی با کاربرد بالا  ارسال به همراه کوت نمونه (۲ عدد)، معرف (۶ عدد)، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه [caption id="attachment_5998" align="alignright" width="150"] قابل حمل[/caption] [caption id="attachment_5999" align="alignright" width="150"] عملکرد…
 • چکر نیتریت دیجیتال HI707 محصول هانا

  چکر نیتریت دیجیتال HI707 LR

  تماس بگیرید
  چکر نیتریت دیجیتال HI707 (LR) مناسب جهت اندازه‌گیری نیتریت در کنترل کیفی آب، آبزی پروری، آکواریوم‌ها و فاضلاب  در اندازه جیبی با کاربرد بالا  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر (نیتریت-Nitrite) راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  ارسال به همراه کوت نمونه (۲ عدد)، معرف (۶ عدد)، سرنگ، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه [caption id="attachment_5998" align="alignright" width="150"] قابل حمل[/caption] [caption id="attachment_5999" align="alignright"…
 • چکر نیتریت آب شور دیجیتال (HI764 (marine ULR کمپانی هانا

  چکر نیتریت آب شور دیجیتال (HI764 (marine ULR

  تماس بگیرید
  چکر نیتریت آب شور دیجیتال HI764 (marine ULR) مناسب جهت اندازه‌گیری نیتریت آب شور در کنترل کیفی آب، آبزی پروری، آکواریوم‌ها  در اندازه جیبی با کاربرد بالا  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر  راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  ارسال به همراه کوت نمونه (۲ عدد)، معرف (۶ عدد)، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه  [caption id="attachment_5998" align="alignright" width="150"] قابل حمل[/caption] [caption id="attachment_5999"…
 • چکر نیکل HI726 دیجیتال کمپانی هانا

  چکر نیکل HI726 دیجیتال (HR)

  تماس بگیرید
  چکر نیکل دیجیتال HI726(HR) مناسب جهت استفاده در صنایع ساخت فولاد و آبکاری  راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر در اندازه جیبی با کاربرد بالا  [caption id="attachment_5998" align="alignright" width="150"] قابل حمل[/caption] [caption id="attachment_5999" align="alignright" width="150"] عملکرد ساده[/caption] [caption id="attachment_6000" align="alignright" width="150"] تایمر داخلی[/caption]
 • چکر منگنز HI709 دیجیتال کمپانی هانا

  چکر منگنز HI709 دیجیتال (HR)

  تماس بگیرید
  چکر منگنز دیجیتال HI709 (HR) مناسب جهت اندازه‌گیری منگنز در مراکز آموزشی، کنترل کیفی آب، فاضلاب و آکواریوم‌ها رابط کاربری آسان تنها با استفاده از یک دکمه  طراحی شده به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر (Manganese) در اندازه جیبی با کاربرد بالا ارسال به همراه کوت نمونه (۲عدد)، معرف (۶عدد)، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه [caption id="attachment_5998" align="alignright" width="150"] قابل حمل[/caption] [caption id="attachment_5999" align="alignright" width="150"] عملکرد ساده[/caption] [caption…
 • چکر سختی منیزیم دیجیتال HI719

  چکر سختی منیزیم دیجیتال HI719

  تماس بگیرید
  چکر سختی منیزیم دیجیتال HI719 مناسب جهت استفاده در سیستم‌های تصفیه آب، سرمایشی و گرمایشی راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر (Magnesium Hardness) در اندازه جیبی با کاربرد بالا مناسب جهت اندازه‌گیری سختی منیزیم در آب و فاضلاب ارسال به همراه کوت نمونه (۲عدد)، معرف (۲۵عدد)، سرنگ، بیکر پلاستیکی، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه [caption id="attachment_5998"…
 • محصول چکر آهن HI721 دیجیتال کمپانی هانا

  چکر آهن HI721 دیجیتال (HR)

  تماس بگیرید
  چکر آهن دیجیتال HI721 (HR) مناسب جهت اندازه‌گیری آهن در زمین ها و آب‌های تصفیه شده صنعتی و آب‌های آبیاری کشاورزی طراحی شده در اندازه جیبی با کاربرد بالا  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر (Iron) راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  قابل استفاده در صنعت‌، معدن و کشاورزی ارسال به همراه کوت نمونه (۲عدد)، معرف (۶عدد)، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه…
 • چکر آهن HI746 دیجیتال محصول هانا

  چکر آهن HI746 دیجیتال (LR)

  تماس بگیرید
  چکر آهن دیجیتال HI746 (LR) مناسب جهت اندازه‌گیری آهن در زمین‌ها و آب‌های تصفیه شده صنعتی و آب‌های آبیاری کشاورزی طراحی شده در اندازه جیبی با کاربرد بالا  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر (Iodine) راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  قابل استفاده در صنعت، معدن و کشاورزی ارسال به همراه کوت نمونه (۲عدد)، معرف (۶عدد)، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه [caption…
 • محصول چکر ید دیجیتال HI718 کمپانی هانا

  چکر ید دیجیتال HI718

  تماس بگیرید
  چکر ید دیجیتال HI718 مناسب جهت اندازه‌گیری ید در استخرها و فرآیندهای صنعتی  راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر (Iodine) طراحی شده در اندازه جیبی با کاربرد بالا  رابط کاربری آسان تنها با استفاده از یک دکمه ارسال به همراه کوت نمونه (۲عدد)، معرف (۶عدد)، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه [caption id="attachment_5998" align="alignright" width="150"] قابل حمل[/caption]…
 • دستگاه چکر سختی کلسیم دیجیتال HI720

  چکر سختی کلسیم دیجیتال HI720

  تماس بگیرید
  چکر سختی کلسیم دیجیتال HI720 مناسب جهت استفاده در سیستم‌های تصفیه آب، سرمایشی و گرمایشی  راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر (Hardness Calcium) طراحی شده در اندازه جیبی با کاربرد بالا  مناسب جهت اندازه‌گیری سختی کلسیم در آب آشامیدنی و فاضلاب ارسال به همراه کوت نمونه (۲عدد)، معرف (۲۵عدد)، سرنگ (۲عدد)، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه…
 • چکر فلوراید HI739 دیجیتال کمپانی هانا

  چکر فلوراید HI739 دیجیتال (HR)

  تماس بگیرید
  چکر فلوراید دیجیتال HI739 (HR) مناسب جهت استفاده برای کنترل کیفی آب راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر (Fluoride)  طراحی شده در اندازه جیبی با کاربرد بالا  ارسال به همراه کوت نمونه (۲عدد)، معرف (۱۵عدد)، سرنگ، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه [caption id="attachment_5998" align="alignright" width="150"] قابل حمل[/caption] [caption id="attachment_5999" align="alignright" width="150"] عملکرد ساده[/caption] [caption id="attachment_6000" align="alignright"…
 • چکر فلوراید HI729 دیجیتال کمپانی هانا

  چکر فلوراید HI729 دیجیتال (LR)

  تماس بگیرید
  چکر فلوراید دیجیتال HI729 (LR) مناسب جهت کنترل کیفی آب راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  طراحی شده به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر (Fluoride) در اندازه جیبی با کاربرد بالا  ارسال به همراه کوت نمونه (۲عدد)، معرف (۶عدد)، سرنگ، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه [caption id="attachment_5998" align="alignright" width="150"] قابل حمل[/caption] [caption id="attachment_5999" align="alignright" width="150"] عملکرد ساده[/caption] [caption id="attachment_6000" align="alignright" width="150"] تایمر…
 • چکر مس HI702 دیجیتال هانا آمریکا

  چکر مس HI702 دیجیتال (HR)

  تماس بگیرید
  چکر مس دیجیتال HI702 (HR) مناسب جهت استفاده در مراکز کنترل کیفی آب، آموزشی، آکواریوم‌ها راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر  در اندازه جیبی با کاربرد بالا  ارسال به همراه کوت نمونه (۲عدد)، معرف (۶عدد)، سرنگ، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه [caption id="attachment_5998" align="alignright" width="150"] قابل حمل[/caption] [caption id="attachment_5999" align="alignright" width="150"] عملکرد ساده[/caption] [caption id="attachment_6000" align="alignright"…
 • چکر مس HI747 دیجیتال کمپانی هانا

  چکر مس HI747 دیجیتال (LR)

  تماس بگیرید
  چکر مس دیجیتال HI747 (LR) مناسب جهت استفاده در مراکز کنترل کیفی آب، آموزشی، آکواریوم‌ها راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر  در اندازه جیبی با کاربرد بالا  ارسال به همراه کوت نمونه (۲عدد)، معرف (۶عدد)، سرنگ، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه [caption id="attachment_5998" align="alignright" width="150"] قابل حمل[/caption] [caption id="attachment_5999" align="alignright" width="150"] عملکرد ساده[/caption] [caption id="attachment_6000" align="alignright"…
 • چکر شربت افرا دیجیتال HI759 تولید کمپانی هانا

  چکر شربت افرا دیجیتال HI759

  تماس بگیرید
  چکر شربت افرا دیجیتال HI759 با رابط کاربری آسان  نمایش نتایج بر حسب درصد انتقال  طراحی شده در اندازه جیبی با کاربرد بالا  ارسال به همراه کوت نمونه (۳عدد)، کوت استاندارد گلیسرول، بیکر پلاستیکی(۳عدد)، باتری روی دستگاه و دستورالعمل دستگاه [caption id="attachment_5998" align="alignright" width="150"] قابل حمل[/caption] [caption id="attachment_5999" align="alignright" width="150"] عملکرد ساده[/caption] [caption id="attachment_6000" align="alignright" width="150"] تایمر داخلی[/caption]
 • چکر رنگ سنج آب دیجیتال HI727 تولیدی هانا

  چکر رنگ سنج آب دیجیتال HI727

  تماس بگیرید
  چکر رنگ آب دیجیتال HI727 مناسب جهت کنترل کیفی آب  در اندازه جیبی با کاربرد بالا  راحتی در استفاده به همراه دقت بالاتر نسبت به کیت‌های تست شیمیایی  به صورت اختصاصی برای اندازه‌گیری یک پارامتر [caption id="attachment_5998" align="alignright" width="150"] قابل حمل[/caption] [caption id="attachment_5999" align="alignright" width="150"] عملکرد ساده[/caption] [caption id="attachment_6000" align="alignright" width="150"] تایمر داخلی[/caption]
جهت استعلام قیمت، تماس بگیرید