کنترلرهای آنالوگ تابلویی

20 کالا

 • کنترلر آنالوگ ORP هانا مدل HI8720

  کنترلر آنالوگ ORP هانا مدل HANNA HI8720

  تماس بگیرید
  کنترلر ORP آنالوگ هانا مدل HI8710  دارای آلارم قابل تنظیم در صورت انحراف بین ۳۰۰-۱۰ میلی ولتی قابل تنظیم دارای نمایشگر دارای نور پس زمینه قابلیت تنظیم ست پوینت برای مقادیر اکسایش و یا کاهش قابلیت دریافت ورودی ار پراب های ORP ویا دریافت سیگنال ۲۰-۴ میلی آمپری دارای ترمینال های ورودی و خروجی ۵ ولتی جهت پراب های دارای تقویت کننده دارای خروجی جریانی ۲۰-۰ و ۲۰-۴ میلی آمپری
 • نمایشگر آنالوگ PH هانا مدل HI8510

  نمایشگر آنالوگ PH هانا مدل HANNA HI8510

  تماس بگیرید
  نمایشگر آنالوگ میزان pH هانا مدل HI8510 دارای قابلیت اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه گیری شده دارای صفحه نمایشگر با نور پس زمینه مناسب جهت مانیتورینگ مقادیر پی اچ  قابلیت اتصال به سنسور های pH دارای کانکتور BNC دارای ترمینال های ورودی و خروجی ولتاژی ۵ ولتی جهت اتصال به اکترودهای دارایتقویت کننده دارای خروجی های جریانی ۲۰-۴ و ۲۰-۰ میلی آمپری
 • کنترلر آنالوگ PH هانا مدل HI8710

  کنترلر آنالوگ PH هانا مدل HI8710

  تماس بگیرید
  کنترلر pH آنالوگ هانا مدل HANNA HI8710 توانایی تنظیم آلارم خروجی با تلرانس پی اچ بین ۰٫۲ تا ۳٫۰۰ واحد pH اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه‌گیری شده دارای صفحه نمایش با نور پس زمینه دارای خروجی‌های جریانی ۲۰-۰ و یا ۲۰-۴ میلی آمپری دارای رله زمانی دوزینگ بین ۶۰-۵ دقیقه قابل تنظیم  
 • کنترلر آنالوگ PH هانا مدل HI8711

  کنترلر آنالوگ PH هانا مدل HI8711

  تماس بگیرید
  کنترلر دیجیتال دارای دو خروجی آنالوگ هانا مدل HANNA HI8711 توانایی تنظیم آلارم خروجی با تلرانس پی اچ بین ۰٫۲ تا ۳٫۰۰ واحد pH اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه‌گیری شده دارای صفحه نمایش با نور پس زمینه دارای دو نقطه تنظیم Set Point و دارای دو خروجی مجزا جهت اسید و باز قابلیت پذیرش ورودی به صورت مستقیم از الکترودهای pH و ORP و یا ورودی جریانی ۲۰-۰ میلی آمپری…
 • کنترلر EC دارای خروجی آنالوگ HI943500D کمپانی هانا

  کنترلر EC دارای خروجی آنالوگ HI943500D

  تماس بگیرید
  کنترلر آنالوگ EC تابلویی با قابلیت اتصال پراب از نوع پتانسیومتری  دارای رنج اندازه‌گیری پایین بین ۱۹۹٫۹ - ۰٫۰ میکروزیمنس بر سانتی‌متر دارای رزولوشن نمایشگر ۰٫۱ میکروزیمنس بر سانتی‌متر دارای کالیبراسیون دستی در دو نقطه به وسیله تریمرهای OFFSET و SLOPE اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه‌گیری شده با استفاده از ضریب ۲ درصد به ازای هر درجه سانتی‌گراد دارای خروجی ۲۰ - ۴ میلی‌آمپر دارای رله خروجی جهت استفاده به…
 • کنترلر کنداکتیویتی آنالوگ مدل HI943500C

  کنترلر کنداکتیویتی آنالوگ مدل HI943500C

  تماس بگیرید
  کنترلر آنالوگ EC تابلویی با قابلیت اتصال پراب از نوع پتانسیومتری  دارای رنج اندازه‌گیری بین ۱۹۹۹ - ۰ میکروزیمنس بر سانتی‌متر دارای رزولوشن نمایشگر ۱ میکروزیمنس بر سانتی‌متر دارای کالیبراسیون دستی در دو نقطه به وسیله تریمرهای OFFSET و SLOPE اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه‌گیری شده با استفاده از ضریب ۲ درصد به ازای هر درجه سانتی‌گراد دارای خروجی ۲۰ - ۴ میلی‌آمپر دارای رله خروجی جهت استفاده به عنوان…
 • کنترلر آنالوگ EC مدل HI943500B

  کنترلر آنالوگ EC مدل HI943500B

  تماس بگیرید
  کنترلر آنالوگ EC تابلویی با قابلیت اتصال پراب از نوع پتانسیومتری رنج بالا دارای رنج اندازه‌گیری بین ۱۹٫۹۹ - ۰٫۰۰ میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر دارای رزولوشن نمایشگر ۰٫۰۱ میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر دارای کالیبراسیون دستی در دو نقطه به وسیله تریمرهای OFFSET و SLOPE اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه‌گیری شده با استفاده از ضریب ۲ درصد به ازای هر درجه سانتی‌گراد دارای خروجی ۲۰ - ۴ میلی‌آمپر دارای رله خروجی جهت استفاده…
 • کنترلر EC آنالوگ مدل HI943500A

  کنترلر EC آنالوگ مدل HI943500A

  تماس بگیرید
  کنترلر آنالوگ EC تابلویی با قابلیت اتصال پراب از نوع پتانسیومتری رنج بالا دارای رنج اندازه‌گیری بالای بین ۱۹۹٫۹ - ۰٫۰ میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر دارای رزولوشن نمایشگر ۰٫۱ میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر دارای کالیبراسیون دستی در دو نقطه به وسیله تریمرهای OFFSET و SLOPE اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه‌گیری شده با استفاده از ضریب ۲ درصد به ازای هر درجه سانتی‌گراد دارای خروجی ۲۰ - ۴ میلی‌آمپر دارای رله خروجی جهت…
 • کنترلر EC آنالوگ مدل HI8931DN

  کنترلر EC آنالوگ مدل HI8931DN

  تماس بگیرید
  کنترلر آنالوگ EC رنج بالای هانا مدل HI8931DN قابلیت دریافت سیگنال ورودی از سایر پراب‌ها یا ترنسمیترها دارای قابلیت اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه‌گیری شده دارای نور پس زمینه صفحه نمایشگر دارای رنج اندازه‌گیری کنداکتیویتی  ۱۹۹٫۹ - ۰٫۰ میکروزیمنس بر سانتی‌متر دارای رزولوشن نمایشگر ۰٫۱ میکروزیمنس بر سانتی‌متر توانایی دریافت سیگنال ورودی از ترنسمیتر HI8936D/DL قابلیت تنظیم نقطه SET POINT در رنج بین ۱۹۹٫۹ - ۰٫۰  میکروزیمنس بر سانتی‌متر دارای…
 • کنترلر آنالوگ کنداکتیویتی مدل HI8931CN

  کنترلر آنالوگ کنداکتیویتی مدل HI8931CN

  تماس بگیرید
  کنترلر آنالوگ EC رنج بالای هانا مدل HI8931CN قابلیت دریافت سیگنال ورودی از سایر پراب‌ها یا ترنسمیترها دارای قابلیت اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه‌گیری شده دارای نور پس زمینه صفحه نمایشگر دارای رنج اندازه‌گیری کنداکتیویتی  ۱۹۹۹ - ۰٫۰۰ میکروزیمنس بر سانتی‌متر دارای رزولوشن نمایشگر ۱ میکروزیمنس بر سانتی‌متر توانایی دریافت سیگنال ورودی از ترنسمیتر HI8936C/CL قابلیت تنظیم نقطه SET POINT در رنج بین ۰٫۰۰ - ۱۹۹۹ میکروزیمنس بر سانتی‌متر دارای…
 • کنترلر آنالوگ EC مدل HI8931BN

  کنترلر آنالوگ EC مدل HI8931BN

  تماس بگیرید
  کنترلر آنالوگ EC رنج بالای هانا مدل HI8931BN قابلیت دریافت سیگنال ورودی از سایر پراب‌ها یا ترنسمیترها دارای قابلیت اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه‌گیری شده دارای نور پس زمینه صفحه نمایشگر دارای رنج اندازه‌گیری کنداکتیویتی  ۱۹٫۹۹-۰٫۰۰ میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر دارای رزولوشن نمایشگر ۰٫۰۱ میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر توانایی دریافت سیگنال ورودی از ترنسمیتر HI8936B/BL قابلیت تنظیم نقطه SET POINT در رنج بین ۰٫۰۰-۱۹٫۹۹ میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر دارای رنج آلارم قابل تنظیم…
 • کنترلر EC آنالوگ مدل HI8931AN

  کنترلر EC آنالوگ مدل HI8931AN

  تماس بگیرید
  کنترلر آنالوگ EC رنج بالای هانا مدل HI8931AN قابلیت دریافت سیگنال ورودی از سایر پراب‌ها یا ترنسمیترها دارای قابلیت اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه‌گیری شده دارای نور پس زمینه صفحه نمایشگر دارای رنج اندازه‌گیری کنداکتیویتی و یا EC بالا ۱۹۹٫۹-۰٫۰ میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر دارای رزولوشن نمایشگر ۰٫۱ میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر توانایی دریافت سیگنال ورودی از ترنسمیتر HI8936A/AL قابلیت تنظیم نقطه SET POINT در رنج بین ۱۹۹٫۹-۰٫۰ میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر دارای…
 • ترنسمیتر EC هانا مدل HI8936D

  ترنسمیتر EC هانا مدل HI8936D

  تماس بگیرید
  ترنسمیتر EC مدل HI8936D دارای رنج اندازه‌گیری EC بین ۰٫۰ - ۱۹۹٫۹ میکروزیمنس بر سانتی‌متر دارای کالیبراسیون دستی در دو نقطه  دارای قابلیت اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه‌گیری شده با ضریب دمایی ۲ درصد به ازای هر درجه سانتی‌گراد دارای دو مدل HI8936DN بدون صفحه نمایش و مدل HI893ADNL با صفحه نمایش دارای خروجی جریانی ۲۰ - ۴ میلی‌آمپر
 • ترنسمیتر EC هانا مدل HI8936C

  ترنسمیتر EC هانا مدل HI8936C

  تماس بگیرید
  ترنسمیتر EC هانا مدل HI8936C دارای رنج اندازه‌گیری EC بین ۱۹۹۹-۰ میکرو زیمنس بر سانتی‌متر دارای کالیبراسیون دستی در دو نقطه  دارای قابلیت اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه‌گیری شده با ضریب دمایی ۲ درصد به ازای هر درجه سانتی‌گراد دارای دو مدل HI8936CN بدون صفحه نمایش و مدل HI893ACNL با صفحه نمایش دارای خروجی جریانی ۲۰ - ۴ میلی‌آمپر
 • ترنسمیتر هانا EC مدل HI8936B کمپانی هانا ایران

  ترنسمیتر هانا EC مدل HI8936B

  تماس بگیرید
  ترنسمیتر EC مدل HI8936B دارای رنج اندازه‌گیری EC بین ۱۹٫۹۹ - ۰٫۰۰ میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر دارای کالیبراسیون دستی در دو نقطه  دارای قابلیت اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه‌گیری شده با ضریب دمایی ۲ درصد به ازای هر درجه سانتی‌گراد دارای دو مدل HI8936BN بدون صفحه نمایش و مدل HI893ABNL با صفحه نمایش
 • ترنسمیتر EC هانا مدل HI8936A هانا ایران

  ترنسمیتر EC هانا مدل HI8936A

  تماس بگیرید
  ترنسمیتر EC مدل HI8936A دارای رنج اندازه‌گیری EC بین ۱۹۹٫۹-۰٫۰ میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر دارای کالیبراسیون دستی در دو نقطه  دارای قابلیت اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه‌گیری شده با ضریب دمایی ۲ درصد به ازای هر درجه سانتی‌گراد دارای دو مدل HI8936AN بدون صفحه نمایش و مدل HI893ANL با صفحه نمایش دارای خروجی ۲۰-۴ میلی‌آمپر
 • ترنسمیتر ORP مدل HI8615 کمپانی هانا

  ترنسمیتر ORP مدل HI8615

  تماس بگیرید
  ترنسمیتر ORP مدل HI8615 دارای خروجی جریانی ۲۰-۴ میلی‌آمپر دارای قابلیت اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه‌گیری شده دارای رنج اندازه‌گیری ORP بین ۱۰۰۰ میلی‌ولت (+ و -) دارای دو مدل دارای نمایشگر HI8615LN و بدون صفحه نمایش HI8615N  
 • ترنسمیتر pH مدل HI8614 تولید کمپانی هانا

  ترنسمیتر pH مدل HI8614

  تماس بگیرید
  ترنسمیتر pH مدل HI8614 دارای خروجی ایزوله ۲۰ - ۴ میلی‌آمپر  دارای دو مدل دارای صفحه نمایش HI8614LN و بدون صفحه نمایش HI8614N دارای قابلیت اصلاح دمایی خودکار مقادیر pH اندازه‌گیری شده ضد آب با IP65 دارای نمایشگر نور پس زمینه برای مدل دارای صفحه نمایش دارای رنج اندازه‌گیری pH بین ۱۴٫۰۰ - ۰٫۰۰ و خروجی جریانی ۲۰ - ۴ میلی‌آمپر
 • ترنسمیتر pH و EC مدل HI98143

  ترنسمیتر pH و EC مدل HI98143

  تماس بگیرید
  ترنسمیتر pH و EC دارای خروجی‌های ایزوله دارای قابلیت اصلاح دمایی خودکار مقادیر اندازه‌گیری شده قابل اتصال به سیستم PC قابلیت اتصال سنسورهای pH و EC به صورت مستقیم قابلیت اتصال به هر کنترلر، رکوردر، سیستم PC و یا هر سیستم کنترلی دیگر که دارای خروجی‌های ۱-۰ ولت، ۴-۰ ولت و یا ۲۰-۴ میلی آمپر را بپذیرد. ایده‌آل جهت استفاده در کاربردهایی که نیاز به کنترل هم زمان مقادیر EC…
جهت استعلام قیمت، تماس بگیرید